İnternetten İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi

İnternetten İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Madde 28-Yabancı derneklerin Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili başvuru formu ve ekleri Bakanlıkça incelenir, varsa eksiklikleri tamamlatılır. Yabancı derneklerin Türkiye’deki faaliyetleri çerçevesinde daha önce verilmiş izinlerle ilgili olarak istenen belgelerin verilmesi gerektiğinde, yeni izin başvurusunda geçerliliğini koruyan belgeler istenmez. Yabancı dernekler, Türkiye’deki faaliyetlerinde derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. Alınan belgelerin […]

İnternetten İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Read More »