Yeni Üyelik TQDİ Datacenter İnterconnection LLC Web Hosting, Dedicated Sunucu, Kurumsal E-ticaret, Kurumsal Hizmetler

Yeni Üyelik TQDİ Datacenter İnterconnection LLC Web Hosting, Dedicated Sunucu, Kurumsal E-ticaret, Kurumsal Hizmetler

Otomatik yenileme seçeneği detayları Hizmet’ten Hizmet’e değişiklik gösterebilir. Ayrıca, bunu yapmamanız halinde bu ihmalinizin Hizmet kesintisi ya da kaybına neden olabileceğini ve TELEQOİX.COM’nün bundan dolayı size ya da üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi yenilemek istememesi halinde 15 (onbeş) işgünü önceden otomatik yenilemeye devam etmemesi gerekmektedir. Bu durumda, TELEQOİX.COM, MÜŞTERİ’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde MÜŞTERİ’ye ait TELEQOİX.COM sunucularında bulunan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.Müşteriye ait bir fatura iptal edilecek ise 0.50 TL hizmet bedeli tahislatı, Fatura yazdırılmış ise KDV bedeli ve 0.50 TL hizmet bedeli düşülerek geri kalan tutar kredisine iade edilir. TELEQOİX.COM İÇERİĞİNİN ve SAİR KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANILMASIYukarıdaki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 5’teki hükümler özel olarak TELEQOİX.COM İçeriğini ve TELEQOİX.COM ‘nin kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız bakımından da geçerlidir.5.1 TELEQOİX.COM İçeriği. TELEQOİX.COM, TELEQOİX.COM İçeriğinde, bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde ya da bunlarla ilgili olarak açıkça belirtilmemiş tüm hakları saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri devrolunmaz.5.2 Kullanıcı İçeriği. Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerini (sınırlama olmaksızın TELEQOİX.COM İçeriği ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını ya da kopyalanmasını yasaklayan ya da kısıtlayan sınırlandırıcı özellikler de dahil) engellemeyeceğinizi, bunları işlevsiz hale getirmeyeceğinizi ya da diğer yollarla bunların işlev görmesini önlemeyeceğinizi ve bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, TELEQOİX.COM İçeriğinin ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırıcı yönde hareket etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

14.7\. Tek bir tıkla dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla yarış. mostbet giriş\.TELEQOİX.COM Hizmetlerinden bazıları OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece TELEQOİX.COM yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek (örneğin 12 aylık ise 12 aylık, 24 aylık ise 24 aylık) ve TELEQOİX.COM’nun o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.14.8.Sınırlama olmaksızın (i) yenileme seçeneklerinizin ayarlanması ve (ii) kullandığınız Ödeme Metodunun/Metotlarının geçerli ve güncellenmiş olmasının sağlanması dahil olmak üzere Hesabınızla ilgili ayarları değiştirmek ve belirlemekle ilgili tüm sorumluluk sadece size aittir. Ayrıca, bunu yapmamanız halinde bu ihmalinizin Hizmet kesintisi ya da kaybına neden olabileceğini ve TELEQOİX.COM’nun bundan dolayı size ya da üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.14.9.MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi yenilemek istememesi halinde 3 (üçgün) işgünü önceden otomatik yenilemeye devam etmemesi gerekmektedir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde MÜŞTERİ’ye ait TELEQOİX.COM sunucularında bulunan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir. Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir.

TELEQOİX.COM, üçüncü kişi web sitelerinin içeriği, hüküm ve şartları, gizlilik politikası ya da uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Transferi başlatan Müşteriye “Transfer Onayı” bildirimi sistemde tanımlı yetkili e-posta adresine gönderilir. Mevcut Müşterinin onayı ile hizmet transferinin yapılacağı Müşteriye istek bildirilir. Müşterinin Müşteri Hesabı’ndan bu isteği onaylaması ile hizmet transfer işlemi tamamlanır. Hizmet transfer isteğini başlatan Müşteri, transfer talebini karşı müşteri onaylamadığı süre içerisinde iptal edebilir. Her iki taraf tarafından onaylanmayan transfer istekleri on beş (15) gün içerisinde otomatik olarak iptal edilir. İş bu belge TELEQOİX.COM hizmetlerinin kullanımı hakkındaki şartları içerir ve gerekli görülen sözleşme ve belgelere ek yapılabilmektedir. UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLARAşağıda yer alan kurallar taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. TİCARİ MARKA VE/VEYA TELİF HAKKINA İLİŞKİN HAK İDDİALARITELEQOİX.COM fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir. TELEQOİX.COM her hâlükârda bir hesabın devri için müsait olunup olunmadığı, devrin mümkün olup olmadığı ve devrin tamamlanması için gereken zaman gibi konularda garanti veremez.

Veresiye ÖdemeÖdeme seçeneğini kullanarak bir önceki siparişlerinizin aylık toplamının % 3 ‘ü kadarlık bölümünü kullanarak yapılan ödeme metodudur. Aylık oran TELEQOİX.COM tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir.14.6. Paypal ile ÖdemeBu ödeme seçeneğinde PAYPAL() üzerinden ödeme kredi kartı veya paypal hesap bakiyesi ile yapılır. Bu ödeme seçeneğini kullanan müşteri PAYPAL tarafından belirtilin tüm sözleşme ve kuralları ’da kabul etmiş sayılır. Paypal ile ödeme yapılan işlemlerde paypal tarafından tarafımıza ulaşan ters ibraz ve itiraz işlemlerinde itiraz edilen tutar müşterinin borcuna yazılır. ANTI-SPAM POLİTİKASI, CEZAİ ŞARTMÜŞTERİ kesinlikle spam (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimi) ve/veya Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), Internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postaları (e-mail) yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ, TELEQOİX.COM’den SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Bu tarz gönderimler, TELEQOİX.COM ‘ye olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda TELEQOİX.COM sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir.Müşteri, TELEQOİX.COM ‘nin yukarıda sözü edilen “Anti-Spam Politikasını” okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz konusunda mutabık ve ayrıca, TELEQOİX.COM ‘nin, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak spam ya da yetki haricinde toplu e-posta aktarımında bulunduğuna ya da bununla bağlantılı olduğuna kanaat getireceği her türlü Hesabı derhal sonlandırabileceğini kabul etmektedir. Ek olarak, gerçek zararın makul düzeyde hesaplanamaması halinde, Hesabınızdan aktarılan ya da Hesabınızla başkaca yollarla bağlantılı olan her bir spam ya da istenmeyen toplu e-posta gönderimi için TELEQOİX.COM ‘ye spam ya da mail başına 1,00 Amerikan Doları tutarında cezai şart ödemesi yapmayı kabul etmiş bulunmaktadır. Hem Bireysel Müşteri, hem de Kurumsal Müşteri hesaplarında TELEQOİX.COM öncelikle fatura bilgilerinde yer alan müşteri ad, soyad ve adres bilgilerini gerçek müşteri bilgisi olarak kabul etmektedir.

Kredi Kartı İle ÖdemeTELEQOİX.COM, bu sözleşmeyi kabul etmenizle, hizmet bedellerinin kayıt sırasında vermiş olduğunuz kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, TELEQOİX.COM ‘ye tahsilat için bildirdiğiniz kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sadece Müşteri sorumludur. Kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Hesabındaki (Üye İşlemleri) ilgili alandan değiştirmesi gerekmektedir.TELEQOİX.COM, kredi kartı hesabınızdan tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, ilgili servislerinizi askıya alma ve/veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.14.2. Havale / EFT İle ÖdemeÖdeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda TELEQOİX.COM ‘ye ait Banka hesabına, Hesabınızda belirttiğiniz kişi yada kurum adına açılmış banka hesabından en geç 2 (iki) takvim günü içerisinde ödemenin yapılması sonucu TELEQOİX.COM hizmet aktivasyonunu yapar. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. TELEQOİX.COM Sanal Kredi İle ÖdemeTELEQOİX.COM Sanal Kredi uygulaması genel olarak ücret iade işlemleri için oluşturulmuş olup, talebinizle ilgili iade tutarınız Sanal Kredinize yüklenebilmektedir. Ayrıca banka havalesi /EFT,Kredi Kartı,Mobil Ödeme ile TELEQOİX.COM Sanal Kredinize yükleme yapabilir, bir sonraki sipariş veya siparişlerinizde ödemenizi TELEQOİX.COM Sanal Kredi Bakiyeniz ile yapabilir veya yeterli bakiyeniz olması durumunda, sipariş sırasında Sanal Kart’ınızdan ilgili ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. TELEQOİX.COM Sanal Kredi hesabında artı bakiye olan bir müşteri hesabındaki bakiyeyyi banka hesabına çekmek istediğinde 180 gün sonra  tutar üzerinden %20 hizmet bedeli kesilip kalan tutar tanımlı banka hesabına yatırılır. Bu durumda TELEQOİX.COM, MÜŞTERİ’ye ait her türlü MÜŞTERİ ve kredi kartı bilgilerini hizmeti verecek olan firma ile paylaşabilecektir. Bu bölüm kapsamındaki tazminat yükümlülükleri, işbu Sözleşmenin sona ermesinden ya da feshinden ya da sizin Siteyi ya da Sitede bulunan Hizmetleri kullanmaya son vermenizden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, YARGI YETKİSİ Yetkili Alan Adı Kayıt Operatörleri ve Uluslararası Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikasına tabi ihtilaflar haricinde, işbu Sözleşme, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, tüm dava ve takiplerinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

  • Ayrıca, bunu yapmamanız halinde bu ihmalinizin Hizmet kesintisi ya da kaybına neden olabileceğini ve TELEQOİX.COM’nün bundan dolayı size ya da üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi yenilemek istememesi halinde 15 (onbeş) işgünü önceden otomatik yenilemeye devam etmemesi gerekmektedir.
  • UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLARAşağıda yer alan kurallar taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
  • Hem Bireysel Müşteri, hem de Kurumsal Müşteri hesaplarında TELEQOİX.COM öncelikle fatura bilgilerinde yer alan müşteri ad, soyad ve adres bilgilerini gerçek müşteri bilgisi olarak kabul etmektedir.

Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan TELEQOİX.COM hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *